Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Quà tặng mẹ

Bim cùng Ba đi tô tượng về, tặng mẹ

Photobucket

Photobucket

Photobucket

2 nhận xét:

BBR nói...

Trộm vía nhìn bạn Bim thế kia, chắc ko bạn nào cùng lớp dám gây sự đâu nhở!? Bim chỉ cần hích cho một cái thì bắn ra. :D

Móng Rồng nói...

Giờ hắn được 19kg rồi chị ạ, cô toàn bảo ở lớp hay trêu bạn, cô nói giảm nói tránh chứ không đánh bạn là mừng lắm rồi chị ạ :)