Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

Con trai yêu của mẹ
Cho tạm ảnh con trai lên đã, đến giờ con sắp thức dậy rồi, lúc khác viết cho con nhé!