Thứ Hai, 5 tháng 1, 2009

January 05, 2009 Túi đan
Tự nhiên mình bị ngã vào đan chỉ vì nhìn thấy một cái túi đan rất đẹp mà chị Kiwi đưa cho xem, đúng là phát đạn của chị Kiwi bắn đúng tim nên mình chết liền, chết đứ đừ không kịp ngáp, tối về sắp len đan liền. Lần đầu tiên mình đan kiểu phức tạp thế này nên tháo ra tháo lại khá nhiều lần, cuối cùng thì mình cũng đan xong cái túi với sự trợ giúp chút ít của Mama đại tổng quản. Giờ mình lại thành một tên nghiện đan chứ, bắt đền chị Kiwi, khi nào em hết thuốc thì chị phải cung cấp thêm cho em thêm đấy nhá, tại chị đẩy em vào con đường nghiện ngập mà.
Cái túi này định tặng một đứa đi xa, nhưng nó "chê" không thèm qua lấy, thôi, để đến khi nó về phép thì bắt nó phải dùng vậy.