Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Mũ chim nổi giận

Photobucket

Bim rất thích bầy chim nổi giận, đây thì mẹ móc cho cái mũ đội mùa đông nhé, móc mũ thì nhanh, móc bọn sừng, mỏ mới lâu. Bảo Bim mang đến lớp thì Bim không mang, chắc sợ các bạn lấy mất, lớp Bim đông nên mẹ không dám dũng cảm hứa móc tặng các bạn.

0 nhận xét: