Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Áo len vặn thừng cho Tí

Áo len vặn thừng cho em Tí, đón mùa đông đầu tiên của em.
Yêu em nhiều lắm :x

Photobucket

0 nhận xét: